Rijksmonument nr 
522338

Visstraat  25
3311 KX Dordrecht
 

          Foto's: Fokko van der Straaten              

Beschrijving monumentenlijst
Veilinggebouw uit 1901 naar ontwerp van de Dordtse architect H.A. Reus (1872-1935).

Op het perceel stonden oorspronkelijk drie 16e eeuwse  panden. Het middelste pand had een voorerf waar de veiling plaatsvond. In 1839 kwam de veiling in handen van A. Mak. Tijdens de verbouwing in 1901 kwam de huidige voorgevel tot stand en werden de drie panden samengevoegd tot één geheel.

Het pand maakt deel uit van de monumentale gevelwand aan de Visstraat in de historische binnenstad van Dordrecht dat binnen het beschermd stadsgezicht valt.

Omschrijving
Het veilinggebouw is opgetrokken in donkerbruine baksteen over twee lagen, verlevendigd met natuurstenen lijsten, sluit- en aanzetstenen en gevelranden. Het grootste deel van het pand heeft een lijstgevel afgesloten met een balustrade. Het smalle rechterdeel van het gebouw heeft een hogere tuitgevel.
 

Het pand heeft zadeldaken die zijn bedekt met rode Hollandse pannen. Centraal in de lijstgevel een grote getoogde winkelpui met deur in een natuurstenen rondboogomlijsting waarin 'algemeen verkooplokaal' staat gegrift. Hierin dubbele deuren met aan weerszijden ramen met drieledig bovenlicht. De ronde boog is ingevuld met opvallende roedenverdeling van kleine vierkante raampjes en smalle rechthoekige raampjes. Aan weerszijden van de hoofdentree nog twee rondboogdeuren met drieledig bovenlicht. Boven de deuren een rond raam met vier hardstenen aanzetstenen.


De ronde raampjes hebben ijzeren stervormige roedenverdeling wat verwijst naar de vereniging van kunst en handel. In de aanzetstenen van de bogen van de deuren staat 'elck soecke sijn gadingh'.

Op de verdieping drie rondboogramen eveneens met opvallende roedenverdeling in vierkante en rechthoekige vlakken. De ramen hebben hardstenen onderdorpels. In het rechter deel bevindt zich de kantoorentree. Deur en etalageraam zijn in een korfboogvormig kozijn gevat.

Op de verdieping een rondboogvormig kozijn met hardstenen onderdorpel. Hierin zijn twee boven elkaar geplaatste openslaande ramen met zij- en bovenlichten geplaatst met ertussen een houten beschieting met driehoekige decoraties. Direkt onder dit raam een hardstenen latei met de woorden: 'nieuwe meubelen'. In de gevel meerdere uitgemetselde pilasters die vanaf verschillende hoogtes tot aan de dakrand lopen, beginnende met een uitgehakte, gebolde hardstenen aanzetsteen.De lijstgevel heeft langs de gevelrand een gemetselde balustrade met negen ronde openingen. Er onder een hardstenen band met op de vensterassen hogere balusters. In de geveltop bevinden zich twee kleine raampjes met ertussen een groter raam. Allen zijn geplaatst tussen hardstenen onderdorpels en verspringende hardstenen latei.

De tuitgevel is afgezet met een hardstenen geblokte gevelrand met een hardstenen top waarin het monogram A.M. is gegraveerd.

Interieur
Het interieur heeft diverse veranderingen ondergaan, waarbij het voorportaal met de lambrisering van houten panelen en de gietijzeren zuilen in de naastgelegen toonzaal goed bewaard zijn gebleven.

Waardering:
Het veilinggebouw is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische en stedebouwkundige waarde. Het betreft een goed voorbeeld van een veilinggebouw uit het begin van de twintigste eeuw.

Het pand is cultuurhistorisch van belang vanwege de bijzondere typologie van het gebouw. Het veilinggebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege het bijzondere ontwerp en de detaillering.

Het pand is gaaf in hoofdvorm en detaillering van het exterieur. Het veilinggebouw is van stedebouwkundig belang als een bijzonder onderdeel van de monumentale gevelreeks langs de Visstraat in de historisch binnenstad van Dordrecht. Het pand heeft zeldzaamheidswaarde.

Geschiedenis
A. Mak Kunst- en Antiekveilingen is het oudste particuliere veilinghuis van de Benelux. Het bedrijf is opgericht door S.J. Mak van Waay. In 1834 veilde Mak voor het eerst, het betrof een Rijnlandse houtveiling voor de Firma Boonen & van Hoogstraten.


S.J. Mak van Waaij

In februari 1839 werd er door hem het nu nog bestaande  veilinghuis opgericht en de eerste officiële kunstveiling gehouden. In associatie met de deurwaarder organiseerde hij onder de naam 'B. van Geluk en S.J. Mak van Waay' publieke verkopingen.

Voor dit doel kochten zij de drie panden aan de Visstraat die in 1901 werden samengevoegd tot het veilinghuis waar u nu voor staat.

www.dordrechtmonumenteel.nl
 

Copyright © 2013 Stichting Illustre Dordracum.

All Rights Reserved.