Rijksmonument

nr. 13409
Grote Kerksbuurt 80 en Pelserbrug 1
3311 CB DordrechtFoto's: Fokko van der Straaten

Beschrijving monumentenlijst

De nummers 80-92 vormen een goede rij oude gevels, die van belang zijn wegens de situatie van het koor der Grote Kerk. 

 

Hoekpand Pelserbrug. Langwerpig huis (XV ?) met tegen de uit moppen opgemetselde zijgevel een achtzijdige traptoren (Pelserbrug 1-3-5). Voorgevel eenvoudige lijstgevel, XIX, met enigszins gewijzigde onderpui. Hoog schilddak. Aan de achterzijde gepleisterde lijstgevel. Gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

 

               

   

  
Geschiedenis

De Pelserbrug wordt reeds vermeld in de stadsrekening van 1284 en heet waarschijnlijk naar de schepen Winant den Pelser (1304). In 1696 werd zij opnieuw opgemetseld, maar in 1871 afgebroken en vervangen door een houten loopbrug met klep. In 1874 werd de tegenwoordige brug gebouwd.

  


Jacob van Strij
(1756-1815)

Abraham van Strij
(1753-1826)

Dit is het geboortehuis van de kunstschilders Jacob  en Abraham van Strij.

 

Hoewel de kaart uit 1572 van Braun en Hogenberg niet altijd als even betrouwbaar kan worden beschouwd is het opmerkelijk dat op de hoek bij de Pelserbrug sprake is van drie huizen die met de voorzijde in het straatje bij de brug staan. Als dit de situatie was, dan is het tegenwoordige huis gebouwd op de locatie van drie kleine huisjes.

  

 

   

Tegelijk met een gevelrenovatie in 1871 is de traptoren gebouwd. De torenspits werd er bij de restauratie in 1980 door Aannemingsbedrijf Van Herwijnen BV op geplaatst. Na deze restauratie werd het pand in twee appartementen gesplitst, één met de ingang aan de Grote Kerksbuurt en één met de ingang aan de Pelserbrug.

 

Eigenaren
1606Frans Pijeck, bakker
voor 1631
Jan Franssen Pijeck, koopman 
1631-1636 Willem Gijsbertsen, pontgaarder
1636-1642
 
Catarina Adriaensdr. Verveer, weduwe Willem Gijsbertsen, pontgaarder
1642-1645
 
 
Pieter Willemsz Coster, kapitein op de redoulte staende op Bassekil (veldschans in de Biesbosch)
1645-1665
 
Pietersdr. Kosters, echtgenote van Jacob van Hoogstraten, garecooper
1665-1683 Jacob van Hoogstraten, garecooper
1683-1705
 
Margrita van der Schalcken, echtgenote van  Jacobus van Hoogstraten, koopman
1705-1707
 
Catharina van Hoogstraten, echtgenote van Louis de Court, koopman
1707-1732
 
Hermanus Groenendaal en Jacobus van Lier
1732-1739 Cornelis van Someren, huistimmerman
1735-1739
 
Johanna Pluijm, weduwe Cornelis van Someren
1739-1753 Jan Willem Staduels, schoolmeester
1753-1798 Leendert van Strij, schilder
1798-1815
 
Abraham en Jacob van Strij, kunstschilders
 
         
Gezicht uit mijne wooning op den hoek van de Pelserbrug tot Dordrecht 1800
 
Gesigneerd J. van Stry
   
1815-1822
 
Magdalena Cornelia van Rijndorp, weduwe Jacob van Strij
1822-1857 Barent van der Kloet, kleermaker 
1857-1868 Jan Elias Ketting, kleermaker
1868-1876 Cornelis Quast, kleermaker
1876-1883 Christofforus Kramer, loodgieter
1882-1891 Jan Frans van Leen, loodgieter
1891-1917 Dirk Johannes van Leen, directeur 
1917-1936
 
Alida Schell, weduwe Dirk Johannes van Leen
1936-1974
 
Gerrit van Leen en Gijsberdina Francina van Leen
1974-1977 Schalk van Herwijnen, bouwkundige
1977-1980 Stadsherstel N.V.
1980Huidige bewoners
  
Literatuur

Studie ‘Het huis Grote Kerksbuurt 80 te Dordrecht’, 2004. Gedeponeerd in de bibliotheek van stadsarchief Dordrecht.

 

 

 

www.dordrechtmonumenteel.nl
 
 

Copyright © 2013 Stichting Illustre Dordracum.

All Rights Reserved.