{source}{/source}De C

                               De Canon van Dordrecht
De geschiedenis van Dordrecht begint en  eindigt met een gevoel  van geborgenheid.  Van graaf Dirk IV  in het
jaar 1049 tot aan 2020 met  't Huys in de Veilige Haven  dendert de  Dordtse Canon  de lezer  door  een reeks 
historische vensters. En elk venster is een pareltje van genot voor belangstellende bewoners en bezoekers van 
de oudste stad van Holland.  Vlot geschreven voor een breed publiek. 
 
Met ruimschoots aanhaakopties en verdiepingsmogelijkheden voor het bijzonder kundige 'historische veld', dat 
de stad rijk is.  Het Augustijnenhof  biedt hier tegelijk  een uitgebreide Canon van Dordrecht alsmede de ideale 
instapmodule voor de verrijking en verdieping ervan. 
 
De  eerste versie  van de  Canon van Dordrecht  verschijnt  op 1 oktober  in een  speciale uitgave van het gratis
internettijdschrift (pdf) Dordrecht Monumenteel | Dordts Geboren.  Wilt u dat ontvangen?  Meldt  u dan aan  op:
https://augustijnenhof.nl/tijdschrift. Het wordt u dan per email toegestuurd.
 
Na 1 oktober openen wij de schietmuur.  We verwachten  commentaar en kritiek uit  alle  (en  in  ieder geval de 
historische)  hoeken  van stad  en land.  Naar  aanleiding hiervan  hopen  we de  laatste  hand  te  slaan aan de 
definitieve digitale Canon van Dordrecht. 
   
Het moment....    de Dag van de Geschiedenis
   
De plaats....         het Hof van Dordrecht.