De Canon van Dordrecht

De geschiedenis van Dordrecht begint en eindigt met een gevoel van geborgenheid. Van graaf Dirk IV in het jaar 1049 tot aan 2020 met 't Huys in de Veilige Haven dendert de Dordtse Canon de lezer door een reeks historische vensters. En elk venster is een pareltje van genot voor belangstellende bewoners en bezoekers van de oudste stad van Holland. Vlot geschreven voor een breed publiek. Met ruimschoots aanhaakopties en verdiepingsmogelijkheden voor het bijzonder kundige 'historische veld', dat de stad rijk is. Het Augustijnenhof biedt hier tegelijk een uitgebreide Canon van Dordrecht alsmede de ideale instapmodule voor de verrijking en verdieping ervan.

De eerste versie van de Canon van Dordrecht verschijnt op 1 oktober in een speciale uitgave van het gratis internettijdschrift (pdf) Dordrecht Monumenteel|Dordts Geboren. Wilt u dat ontvangen? Meldt u dan aan op: https://augustijnenhof.nl/tijdschrift. Het wordt u dan per email toegestuurd.

Na 1 oktober openen wij de schietmuur. We verwachten commentaar en kritiek uit alle (en in ieder geval de historische) hoeken van stad en land. Naar aanleiding hiervan hopen we de laatste hand te slaan aan de definitieve digitale Canon van Dordrecht. Het moment: de Dag & Avond van de Geschiedenis; plaats: het Hof van Dordrecht.

De Canon van Dordrecht. Eindelijk! Fijn.