Documentatie- & kenniscentrum

 

Documentatie

Over de stad Dordrecht en haar inwoners zijn door de eeuwen heen veel publicaties verschenen in de vorm van boeken, (kranten)artikelen, tijdschriften, scripties, etc. Het Augustijnenhof stelt zich ten doel om al deze documentatie met betrekking tot de geschiedenis van Dordrecht te verzamelen, inventariseren, catalogiseren en toegankelijk te maken.

We hebben daarom een uitgebreide bibliotheek met zo'n 2400 "Dordtse boeken", die ter plekke kunnen worden geraadpleegd.

Bovendien beschikken we over een eigen digitaal zoeksysteem: het Hof.Net, een intranet dat alleen toegankelijk is vanaf de computers in ons pand. Op het Hof.Net kunt u allerlei gedigitaliseerde historische bronnen over Dordrecht vinden. Dit zijn o.a. leggers van het Kadaster en transcripties van oude archieven, maar ook ingescande boeken en tijdschriften die digitaal doorzoekbaar zijn gemaakt.

Onze studiezaal heeft werkplekken met computers om naast het Hof.Net ook de beeldbank en website van het Regionaal Archief Dordrecht te kunnen raadplegen. Onze vrijwilligers bieden graag een helpende hand.

Kennis

Het Augustijnenhof stelt zich ten doel om de kennis over het Dordtse verleden verder uit te diepen en met anderen te delen. We organiseren daarom regelmatig diverse activiteiten, zoals lezingen en themadagen die betrekking hebben op specifiek Dordtse onderwerpen. Verder bieden we workshops en cursussen aan, bijvoorbeeld Oud Schrift, Historisch Huizenonderzoek of Genealogie. Wilt u onze cursussen liever thuis volgen? Dat kan met onze Digitale Studiezaal waar u een ruim aanbod wordt geboden. 

Het Augustijnenhof werkt samen met musea en andere cultuurhistorische organisaties in Dordrecht. Tevens worden historische werkgroepen gefaciliteerd bij hun onderzoek. Ook begeleiden we scholieren en studenten bij hun profielwerkstuk, scriptie of stage.

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag
11:00 - 16:00 uur

Eerste zaterdag v/d maand
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!