Verkoop antiquarische boeken

Het Augustijnenhof heeft een unieke collectie van boeken uit de 17e, 18e en 19e eeuw te koop. De meeste boeken gaan over de geschiedenis van Dordrecht en omstreken.

 • 1636 / D'oude Chroijcke ende historien van Holland / gedrukt te 's Gravenhage / Wouter van Gouthoeven
 • 1640 / 't Begin van Hollant in Dordrecht / gedrukt te Dordrecht / Johan van Beverwijck
 • 1650 / Klare en Waerachtige openinge van de saken tegenwoordigh zijnde in deliberatie ingestelt door een liefhebber der ware gereformeerde religie
 • 1663 / Ordonnantie ende reglement op de manier van Procederen voor de Kamere Judiciele der Stad Dordrecht
 • 1663 / Dordrechtsche Arcadia / L. van Bos
 • 1666 / Oudt ende Nieuw Dordrecht / gedrukt te Haerlem / Jacob van Oudenhoven
 • 1670 / Beschrijvinghe van Dordrecht / gedrukt te Haerlem / Jacob van Oudenhoven
 • 1672 / Het onbevleckte wit of het doel van Hollandts ware interest / Gedrukt op 't Eylandt van Batavia
 • 1680 / Eenige oude keuren, handvesten en gewysdens der stad Dordrecht
 • 1684 / Antwoort van de Borgemeesteren der Stad Dordrecht op het bericht van de Prince van Orangie op de nominatie van de Goede Luyden van den Achte
 • 1719 / Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland / gedrukt te Leiden
 • 1768 / Verhandeling over de handvesten en voorrechtsbrieven der stad Dordrecht / Pieter Hendrik van de Wall
 • 1776 / Generaale keur en ordonnantie van 't Nieuweland bestaande in de vier polders / gedrukt te Brielle
 • 1790 / Handvesten, Privilegien der Stad Dordrecht (3 delen) / gedrukt te Dordrecht / Pieter Hendrik van de Wall
 • 1803 / Publicatie van het staats-bewind der Bataafse republiek betreklyk heffingen / gedrukt te 's Gravenhage
 • 1844 / Practisch rekenboek ten dienste der scholen bevattende de noodzakelijkste regels der rekenkunde / gedrukt te 's Gravenhage
 • 1854 / Beschrijving der stad Dordrecht / gedrukt te Dordrecht / J. Sels
 • 1886 / Geschiedenis van Dordrecht's Krankzinnighuis / Dr. S.A. van der Ghijs
 • 1926 / Geschiedenis van de Dordrechtsche Courant / Joh. Chr. Wijnand
 • en nog meer!

Interesse? Kom dan langs in het Augustijnenhof.