Facebook
Twitter

Documentatiecentrum

Over de stad Dordrecht en haar geschiedenis zijn door de eeuwen heen veel publicaties verschenen in boekvorm, (kranten)artikelen, brochures, tijdschriften, scripties, etc.

Het Documentatiecentrum stelt zich ten doel al deze documentatie met betrekking tot de geschiedenis van Dordrecht te verzamelen, selecteren, inventariseren, catalogiseren en toegankelijk te maken. Naast de digitale collectie van Illustre Dordracum zal alle bewerkte informatie vastgelegd worden in een database die ook via Internet zal zijn te raadplegen.

Goed documentatiemateriaal via deze database maakt het voor onderzoekers, scholieren en studenten eenvoudiger om snel alle gegevens over een bepaald onderwerp te kunnen vinden, zonder zelf naar boeken en andere publicaties te moeten zoeken.

Het Documentatiecentrum, met een uitgebreide bibliotheek over de geschiedenis van Dordrecht, heeft werkplekken met computers om naast de eigen database ook de beeldbank van het Regionaal Archief Dordrecht te raadplegen en wil daar graag de helpende hand bij bieden.