Facebook
Twitter

Workshops

In 2017 start het Augustijnenhof met workshops voor genealogen en andere geïnteresseerden. Het overkoepelende thema van de eerste reeks workshops is Waar woonden mijn voorouders?

Vooral genealogen zullen zich regelmatig afvragen waar precies in Dordrecht hun voorouders hebben gewoond. Hadden deze mensen een eigen huis? Of huurden ze dat? Hoe vertaal je dat oude adres naar de huidige locatie? En staat het huis van mijn familie er misschien nog?

Of uw voorouders nu in de 17e eeuw of in de 20e eeuw in Dordrecht hebben gewoond: er zijn in onze stad talloze bronnen waarin men op deze vragen een antwoord kan vinden. Denk daarbij aan vroegere bevolkingsregisters, het kadaster en talloze belasting- of verpondingsregisters. Met een beetje geluk kunt u in oude archieven zelfs achterhalen of uw voorouder een pruik droeg. (Ook op haarpoeder voor pruiken moest vroeger namelijk belasting worden betaald.)

Inhoud

In onze workshops leert u welke historische bronnen er zijn en hoe deze kunnen worden geraadpleegd. Afhankelijk van uw zoekvraag kunt u kiezen welke workshop u wilt bijwonen. (U mag natuurlijk ook alle workshops bijwonen.)

Workshop 1: Wonen in Dordrecht ná 1812 (1 bijeenkomst)

In Nederland werd de burgerlijke stand in 1811/1812 ingevoerd. Per 1 januari 1850 kregen de gemeenten de wettelijke plicht om een doorlopende bevolkingsregistratie bij te houden waarmee de adressen van voorouders te achterhalen zijn. Maar een adres uit 1850 is heel wat anders dan datzelfde adres uit 2017. Een valkuil voor onderzoekers is die dit niet weten!

Workshop 2: Wonen in Dordrecht vóór 1812 (1 bijeenkomst)

De eerste huisnummers in Dordrecht dateren uit 1796/1797, maar in de eeuwen daarvoor had een huis domweg geen nummer. Je woonde dan "in de Wijnstraat over de Nieuwbrug, belend Abraham Keijzer en de weduwe Isaac van Loon." Een nogal vage omschrijving! Dankzij bijvoorbeeld verpondingsregisters kan men tegenwoordig echter alsnog het juiste huis achterhalen.

Workshop 3: Het kadaster (1 bijeenkomst)

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Met de kadastrale registers kunnen we nagaan of uw voorouders het huis waarin zij woonden in eigendom hadden, hoe ze eraan zijn gekomen en aan wie het is verkocht. We leren u zoeken in de vele kadastrale registers die er sinds 1832 zijn. 

Data

Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur (van 10.00 tot 12.00 uur) en vindt plaats in het Augustijnenhof. 

Update april 2017: De eerste en tweede ronde van deze workshops zijn gehouden in februari en maart 2017. Data voor een derde ronde zijn momenteel nog niet bekend.

Kosten

  • €25,- per workshop per persoon
  • voor onze donateur-leden: €17,50 per workshop per persoon

Dit is inclusief:
Koffie, thee of water
Cursusmateriaal
Begeleiding door ervaren medewerkers van het Augustijnenhof