Workshops Waar woonden mijn voorouders?

 

Vooral genealogen zullen zich regelmatig afvragen waar precies in Dordrecht hun voorouders hebben gewoond. Hadden deze mensen een eigen huis? Of huurden ze dat? Hoe vertaal je dat oude adres naar de huidige locatie? En staat het huis van mijn familie er misschien nog?

Of uw voorouders nu in de 17e eeuw of in de 20e eeuw in Dordrecht hebben gewoond: er zijn in onze stad talloze bronnen waarin men op deze vragen een antwoord kan vinden. Denk daarbij aan vroegere bevolkingsregisters, het kadaster en talloze belasting- of verpondingsregisters. Met een beetje geluk kunt u in oude archieven zelfs achterhalen of uw voorouder een pruik droeg. (Ook op haarpoeder voor pruiken moest vroeger namelijk belasting worden betaald.)

Inhoud

In onze workshops leert u welke historische bronnen er zijn en hoe deze kunnen worden geraadpleegd. Afhankelijk van uw zoekvraag kunt u kiezen welke workshop u wilt bijwonen. (U mag natuurlijk ook alle workshops bijwonen.)

Workshop 1: Wonen in Dordrecht ná 1812

In Nederland werd de burgerlijke stand in 1811/1812 ingevoerd. Per 1 januari 1850 kregen de gemeenten de wettelijke plicht om een doorlopende bevolkingsregistratie bij te houden waarmee de adressen van voorouders te achterhalen zijn. Maar een adres uit 1850 is heel wat anders dan datzelfde adres uit 2020. Een valkuil voor onderzoekers is die dit niet weten!

Workshop 2: Wonen in Dordrecht vóór 1812

De eerste huisnummers in Dordrecht dateren uit 1796/1797, maar in de eeuwen daarvoor had een huis domweg geen nummer. Je woonde dan "in de Wijnstraat over de Nieuwbrug, belend Abraham Keijzer en de weduwe Isaac van Loon." Een nogal vage omschrijving! Dankzij bijvoorbeeld verpondingsregisters kan men tegenwoordig echter alsnog het juiste huis achterhalen.

Workshop 3: Het kadaster

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Met de kadastrale registers kunnen we nagaan of uw voorouders het huis waarin zij woonden in eigendom hadden, hoe ze eraan zijn gekomen en aan wie het is verkocht. We leren u zoeken in de vele kadastrale registers die er sinds 1832 zijn.

Data

Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur en vindt plaats in de Hofkamer van het Augustijnenhof. De workshop gaat door bij een minimum van 8 deelnemers.

Workshop 1: Wonen in Dordrecht ná 1812
Datum dinsdag 14 april 2020
Avond: 19.30 - 21.30 uur

Workshop 2: Wonen in Dordrecht vóór 1812
Datum dinsdag 21 april 2020
Avond: 19.30 - 21.30 uur

Workshop 3: Het kadaster
Datum dinsdag 28 april 2020
Avond: 19.30 - 21.30 uur

Kosten

De kosten per workshop (inclusief lesmateriaal en koffie, thee of water) bedragen EUR 25,00 per persoon. Voor Vrienden van het Augustijnenhof is dat EUR 17,50.

Belangstellingsregistratie

Heeft u interesse om deze workshop te volgen?
Vul hier uw gegevens in en u ontvangt bericht wanneer de workshop definitief plaats zal vinden.