Aanmelden E-Zine crowd-redactie Canon van de Zwijndrechtse Waard

WILT U DEZE BIJZONDERE EDITIE VAN ONS (GRATIS) E-ZINE OOK ONTVANGEN? 

KLIK DAN HIER OM U AAN TE MELDEN!

 
Samen bouwen we de Canon van de Zwijndrechtse Waard!

 

 

Hoewel het begrip ‘historische canon’ in het hele land inmiddels goeddeels is ingeburgerd, en er vrijwel overal regio-canons zijn ontstaan, zagen we dat er in de Zwijndrechtse Waard tot op heden in dezen nog geen enkel concreet initiatief was genomen. Dus, net als een jaar eerder voor Dordrecht, nam Stichting Illustre Dordracum de handschoen op en zetten ondergetekenden zich prompt aan het werk. Want ook deze Waard is haar eigen canon waard!
 
Wat is een canon?
Een canon bestaat uit een reeks kiekjes uit de geschiedenis van, in dit geval, de Zwijndrechtse Waard. Het is dus niet een als vanouds doorlopend verhaal van ontstaan naar nu.
De kiekjes noemen we ‘vensters’. En omdat het aantal vensters nu eenmaal beperkt is, kan het zijn dat u onderwerpen mist. Of dat u sommige vensters als overbodig beschouwt. Er zit ook eigenlijk wel wat willekeur van de auteurs in deze selectie. We zijn ons daarvan heel goed bewust, maar menen desondanks dat de huidige selectie veel lezers zal aanspreken en ook binnen het onderwijs ruim voldoende handgrepen biedt om tot een verdere verdieping te komen. Want dat is waar de vensters toe oproepen: zet het raam open; buiten ligt de hele wereld!
 
Vijftig vensters
Wie de vijftig huidige vensters doorleest, zal – zo hopen wij - de Zwijndrechtse Waard met een geheel nieuwe blik bekijken. Een gebied met een boeiend verleden, waarvan de sporen nog her en der voor het oprapen liggen. Een uitnodiging tot herontdekking van de eigen leefomgeving.
Het eerste resultaat van deze klus ligt nu klaar ter beoordeling van een breed, historisch belangstellend publiek: de grote lezersgroep van het historische e-zine Dordrecht Monumenteel/Dordts Geboren, waaronder veel betrokken historici en inwoners van de Zwijndrechtse Waard. Want ondanks alle onderzoek, kennis en documentatie waarop deze concept-canon is gebaseerd, het blijft gewoon het werk van twee mensen. Alvorens over te gaan tot verdere publicatie - als boekje en onder de internetvleugels van de Canon van Nederland - vragen wij aan onze lezers om zich er kritisch over te buigen en ons zoveel mogelijk te laten delen in hun eigen kennis van de Zwijndrechtse Waard en ons hun suggesties ter verbetering aan te reiken.
 
Waar moet u op letten?
Het gaat hier met name om zowel feitelijke als taalkundige tekortkomingen; toevoegingen of verdere detaillering zal doorgaans op het bezwaar van beperkte tekstomvang (korte, tot nader onderzoek kietelende vensters) stuiten.
 
Doet u mee?
Onder de inzenders van deze suggesties zullen wij tien exemplaren van het te zijner tijd te publiceren boek Canon van de Zwijndrechtse Waard verloten. Op 23 juli aanstaande starten wij de evaluatie van alle ontvangen suggesties en zullen die – waar nodig – verwerken in het eindresultaat: de Canon van de Zwijndrechtse Waard (boek en internet), een grondig en gedegen werkstuk gericht op een breed publiek.
 
Namens Stichting Illustre Dordracum
Jan Willem Boezeman en Ad Bosch