Dordrecht Monumenteel nr 62

De 1200e lezer Dordrecht Monumenteel in het zonnetje!
Weet u het nog? Bij de opening van het Augustijnenhof op 16 september 2015 hebben wij de 1.000e lezer van ons tijdschrift in het zonnetje gezet. Op het moment dat u dit leest zijn we de 1.200 lezers alweer ruimschoots gepasseerd. Op die snelle groei zijn we heel trots!
 
De Orangerie van landgoed Weizigt
De Orangerie van villa Weizigt, een unieke creatie van de bekende tuinarchitect Zocher, is het meest verwaarloosde Rijksmonument van Dordrecht. Nog even en we hoeven ons er niet druk meer om te maken, want dan is het ingestort. Nee, dat is niet overdreven...
 
Het Heerenhuis van ouds genaamd Bever Schaep (deel 2)
Vervolg van de bewoningsgeschiedenis van het patriciërshuis Bever Schaep aan de Korte Engelenburgerkade.
 
Geheime gang onder de Groenmarkt
Al generaties lang is er sprake van geheime gangen in Dordrecht. Onlangs heeft de Genie met speciale apparatuur de Groenmarkt onderzocht. Daar zou volgens een oud-bewoner een geheime gang moeten lopen. Ze vonden niets. Maar klopt dat wel? Wij denken het te weten.
 
Het Steegoversloot
In 1934 richt een groot aantal bewoners van het Steegoversloot zich tot B&W met het verzoek om de naam Steegoversloot te wijzigen. Zij vinden dat de naam voor de vreemdeling de indruk wekt dat de Steegoversloot een onaanzienlijk steegje is, gelegen over een sloot...
 
Dordrecht en de gewetensvrijheid (deel 1)
Historicus Henk ’t Jong verdiepte zich in de bronnen en omstandigheden van de zogenaamde Eerste Vrije Statenvergadering uit 1572. Een held er en kritisch artikel, dat wij in twee delen publiceren. Deel 2 kunt u in april 2017 verwachten.
 
Vreugdevuren op Sint Maartens avond
In zijn column over middeleeuwse rechtzaken gaat Harry Aardoom dit keer terug naar Sint Maartensavond, 11 november 1449. Er brandden vreugdevuren en jongelui maakten de stad onveilig met machogedrag. Wat gebeurde er in de middeleeuwse stad?
 
Geportretteerden op schilderij regenten Sacraments Gasthuis geïdentificeerd
In de Hofkamer van het Augustijnenhof hangt een 19e-eeuwse kopie van een in 1671 vervaardigd schilderij met de regenten en regentessen van het H. Sacraments Gasthuis. Dankzij een vondst in het familiearchief Stoop weten we nu “wie wie” is op het schilderij!
 
Logement ‘Belle Vue’ (deel 2)
Deel 2 van de geschiedenis van een eeuwenoud logement waar uiteindelijk hotel Bellevue uit voort is gekomen.
 
Ter voorkoming van filevorming op de straten....
In de 17eeeuw wilde het stadsbestuur geen koeien en varkens meer in de stad. Degene die zijn vee wel in de stad liet lopen, riskeerde het afsnijden van oren. Niet van de eigenaar, maar van de koe of het varken...
 
Verschijning van de ́Steert-ster ́ tijdens de Dordtse Synode 1618-1619
Op 27 november 1618, twee weken na het begin van de Dordtse Synode, verscheen aan de hemel een heldere komeet. Het angstaanjagend hemelteken was zowel in Dordrecht als in de hele Republiek het gesprek van de dag. Een artikel van Herman van Duinen over de beleving van kometen in vroeger tijd.
 
De kerkklokken van de Grote Waard (IV)
Deze serie artikelen is begonnen na de vondst van een oproep van het gerecht van Dordrecht, betreffende het inleveren van klokken uit de Groote Waard die door de Sint Elizabethsvloed verloren zijn gegaan. In dit artikel ziet u detailfoto’s van de klok in de kerk van Cillaarshoek die nog uit de Grote Waard afkomstig is en uit 1388 dateert.
 
Het ontstaan van het Bethlehemplein
Loet Megens beschrijft een stukje stadssanering uit de jaren ’20 van de vorige eeuw, waarbij het Bethlehemplein en omgeving is ontstaan. Wist u dat er plannen zijn geweest om daar een kolossale schouwburg te bouwen? En dat er midden op het plein een schuilkelder heeft gezeten?
 
Workshops en cursussen 2017 in het Augustijnenhof
Na de reeks cursussen ‘Historisch Huizenonderzoek’ start het Augustijnenhof in 2017 een serie workshops voor genealogen, die willen achterhalen waar hun voorouders hebben gewoond.
 
De Neurenburg
Het complex met de naam 'De Neurenburg' is ontwikkeld nabij de kruising van de Oranjelaan en de Noordendijk, aan het van Neurenburgpad. De geschiedenis van dit gebied.
 
De Monumentenlijst: Houttuinen 25
Nu de restauratie van ‘de steenhouwerij’ aan de Houttuinen vrijwel is voltooid, is het tijd om dit karakteristieke pand in deze rubriek onder de aandacht te brengen. Het gemeentelijk monument is geïntegreerd in een nieuwbouw complex aan de Nieuwe Haven, bij welke gelegenheid het is geconserveerd en gerestaureerd.
 
Johannes Cornelis Schotel, architect en aannemer
In het verlengde van het artikel over de steenhouwerij van de familie Schotel, aandacht voor architect Johannes Cornelis Schotel, die ons rond de wisseling van de 19e en 20e-eeuw veel huizen heeft nagelaten die nu op de gemeentelijke monumentenlijst te vinden zijn.
 
Het stucwerk plafond van ‘Vader Tijd’
Werkgroep Het Nieuwe Werck heeft de geschiedenis van het prachtige patriciërshuis ‘Vader Tijd’ op het Vlak, aan de kop van de Wolwevershaven onderzocht. In dit artikel aandacht voor het schitterende stucwerk plafond, dat is vervaardigd door de Italiaanse stucadoor Pietro Giovanni Tavecchio (1819-1865).
 
Het einde van een spookhuis
Voor eens en voor altijd maken we met gedegen historisch onderzoek een eind aan de fabel dat in het pand Voorstraat 8, nabij de Riedijk, de geest van Schoontje Braadbaart zou rondwaren. Het is een uit de duim gezogen verhaal dat uit de “Dordtse Geschiedschrijving” kan worden geschrapt. Waarvan akte...
 
De ‘Sinte Stevenswech’
In een notariële akte uit 1657 wordt ‘de Sinte Stevenswech’ genoemd. Harry Aardoom vermoed dat de Stevensweg in Dubbeldam al vóór 1421 in de toen verdronken Zuid-Hollandsche Waard bestond.
 
Gulle donatie van een uitgeweken Schapekop
Een ode aan de uitgeweken Dordtse Schapekoppen die ons steunen! En wist u dat onze zuiderburen óók Schapekoppen hebben? In Lier (bij Antwerpen) hebben ze zelfs een Schapekoppenstraat. Een pleidooi om dat in Dordrecht ook te doen!
 
Onze sponsoren
Categorie: Archief: Dordrecht Monumenteel (2009-heden)
Bestandsgrootte: 4.21 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: januari 2017

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!