Dordrecht Monumenteel nr 64

Open brief aan Vereniging Oud-Dordrecht
Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Vereniging Oud-Dordrecht is er een jubileumboek uitgegeven. In dit boek staat een artikel over het heden en de toekomst van Oud-Dordrecht met enkele opmerkelijke citaten, waar wij vragen over hebben.

Vader Tijd
Aan de kop aan de Wolwevershaven staat het patriciërshuis ‘Vader Tijd’, we schreven er al eerder over. In dit artikel aandacht voor het opvallende beeld, dat al eeuwen vanaf het dak uitkijkt over de haven.

Verdwijnend Dordt
Iedere rechtgeaarde Dordtenaar herinnert zich vast het snoepwinkeltje van Littooij, op de hoek van het Kromhout - St. Jorisweg. Een winkel waar je als kind in kon wegdromen.

De Dordtse Waard
Historicus Henk ’t Jong neemt u mee naar de straten op het Land van Valk en staat stil bij de straatnamen, waar veel over te zeggen is…

Plaatsing Stolpersteine in Dordrecht
Van de Stolpersteine die op 14 juni jl. bij diverse huizen in Dordrecht werden gelegd, was er één voor Voorstraat 8, waar de in Sobibor vermoorde Schoontje Braadbaart heeft gewoond.

Boekje ‘Oude Gebouwen te Dordrecht’ opnieuw uitgegeven
In 1900 verscheen vanuit particulier initiatief een boekje, met daarin 600 bijzondere Dordtse gebouwen. Het wordt gezien als een voorloper van de monumentenlijst. Dordrecht Monumenteel geeft het boekje opnieuw uit.

Augustijnenhof zoekt cursisten en vrijwilligers
Het Augustijnenhof wil in het seizoen 2017/2018 een cursusprogramma opzetten en zoekt daartoe zowel cursisten als vrijwilligers. Iets voor u?

Het appeltondershuisje in het Hof
De geschiedenis van een oud vervallen pakhuisje, gelegen tussen het Hof en de Voorstraat, dat onlangs een nieuwe toekomst kreeg.

De Kloveniersdoelen, Dordrechts schande
Volgend jaar herdenkt Dordrecht het feit dat 400 jaar geleden in de Kloveniersdoelen een Synode van internationaal belang heeft plaatsgevonden. Dat moeten we doen zonder dit karakteristieke gebouw dat met de grond gelijk werd gemaakt. Een bijdrage van Herman van Duinen.

Genereuze gift door Van Pelt Ontwikkelt
De jubilerende projectontwikkelaar Van Pelt verraste het Dordrechts Museum…

Van Logement De Rode Leeuw tot Pennock’s Hôtel Aux Armes de Hollande
Hôtel Aux Armes de Hollande was ‘the place to be’ voor de kunstschilders die Dordrecht eind 19e eeuw, begin 20e eeuw hebben vereeuwigd. Het stond bij de Groothoofdspoort, schuin tegenover Bellevue. De geschiedenis van een prachtig 17e-eeuws logement, dat ondanks bescherming als monument tóch werd gesloopt.

De klokken van de Groote Waard
Een toeval bracht Henne van Heeren, Harry Aardoom en Marian Vermeeren op het spoor van geredde klokken uit de kerken uit de in 1421 overstroomde Groote Waard.

De Doopsgezinde kerk aan de Lenghenstraat
De stadssanering heeft in Dordrecht heel wat te weeg gebracht. Niets ontziend werden in de Dordtse binnenstad monumentale gevels gesloopt, waaronder de Doopsgezinde kerk aan de Lenghenstraat.

Het Zeepaard voorheen genaamd De korenbeurs
Aan verdwenen monumenten in dit tijdschrift geen gebrek. Nu nemen we u mee naar de Prinsenstraat/Bomkade. Het hier beschreven huis werd niet gesloopt, maar in de oorlog door de Duitsers in brand gestoken. Het was de woning van de welbekende familie Dicke.

Uit de Dordrechtsche Courant
We schrijven 1883. Een kapitein van een sleepboot, een ijverig en oppassend huisvader aldus de krant, raakt in gevecht met Pontonniers en steekt er een dood. Wat was er aan de hand?

Martinot … in parapluies (deel 2)
Tweede deel over de firma Martinot, een Dordts familiebedrijf dat generaties lang parapluies heeft gefabriceerd en verkocht. Een artikel van Jannie Zondervan.

Herontwikkeling van het Tomadohuis
Een nog jong maar toonaangevend monument, is het in 1962 door de bekende architect Hugh Maaskant ontworpen Tomadohuis, schuin tegenover het station. Eind 2016 werd het opnieuw geopend, nu met een andere functie.

Wees duidelijk
In 1450 had de baljuw een knecht, wiens taak het was om verdachten te arresteren. Vergelijk het maar met de taken van de tegenwoordige politie. Ook toen was het ‘not done’ om gezellig met de argeloze verdachte een pilsje te drinken, om hem vervolgens onverwacht te bespringen…

Huis- en scheepsnamen in database Augustijnenhof
De vrijwilligers van het Augustijnenhof hebben ruim 12.000 huis- en scheepsnamen die in de notariële en rechterlijke archieven voorkomen in een database samengebracht. Waarom? U leest het hier…

Lezers schrijven…
Wilt u ook reageren op de publicaties in dit tijdschrift? Of heeft u zelf een artikel? Laat het ons weten!

Stichting Illustre Dordracum
Wist u dat wij al vanaf 2000 actief zijn? Een chronologisch overzicht van onze activiteiten.

Onze sponsoren
Onze organisatie ontvangt geen subsidie. We kunnen niet genoeg benadrukken dat wij zonder onze donateurleden en onze sponsoren niet kunnen bestaan. Niet als tijdschrift en niet als Documentatie- en Kenniscentrum.

Categorie: Archief: Dordrecht Monumenteel (2009-heden)
Bestandsgrootte: 6.27 MB
Bestandstype: application/pdf
Publicatiedatum: juli 2017

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag
11:00 - 16:00 uur

Elke donderdag
genealogische inloopdag

Bezoekadres

Historisch Informatie Punt &
Documentatie- en Kenniscentrum
Augustijnenhof

Hof 15
3311 XG Dordrecht


Google Maps

Contact

E-mail
info@augustijnenhof.nl

Telefoon
(078) 647 48 88

Of loop gewoon even binnen!